Obowiązek znakowania pojazdów ciężarowych we Francji

Chcąc ograniczyć zdarzenia drogowe powodowane przez tzw. „martwe pole” w tym m.in. potrącenia i wypadki, Francja wprowadza od 1 stycznia 2021 roku obowiązek znakowania pojazdów ciężarowych (pow. 3,5t) oraz autobusów.

Specjalnie do tego celu zostały przygotowane projekty naklejek ostrzegawczych, informujących o martwym polu. Naklejki zawierają napis ”ANGLES MORTS”, co w tłumaczeniu oznacza ”martwe pole” i należy je umieścić na bokach oraz z tyłu znakowanego pojazdu.

Podstawowe informacje o naklejkach

Naklejki mają rozmiar 25×17 cm i powinny być umieszczone na wysokości od  90 do 150 cm od podłoża. W przypadku ciągnika siodłowego z naczepą będzie to 5 nalepek (dwie na ciągniku po bokach, dwie po bokach naczepy oraz jedna z tyłu). Naklejki muszą być widoczne w każdych okolicznościach, nie mogą zasłaniać tabliczek znamionowych oraz innych napisów na pojeździe, nie mogą ograniczać widoczności różnych świateł i urządzeń sygnalizacyjnych.

Brak oznakowania oznacza mandat na drodze w wysokości 135 euro!

Projekt zarządzenia wprowadza jednak okres przejściowy związany z nieprawidłowym oznakowaniem:

Pojazdy, które przed dniem 31 marca 2021 r. zostały wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwego pola, niezgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku, uważa się za zgodne z przepisami niniejszego zarządzenia przez okres 12 miesięcy od publikacji niniejszego zarządzenia.

Złagodzone podejście w okresie przejściowym potwierdza również informacja dostępna na oficjalnej stronie francuskiego ministerstwa:

W okresie przejściowym trwającym 12 miesięcy pojazdy wyposażone po bokach i z tyłu w urządzenie wskazujące na obecność martwych punktów będą uznane za zgodne z przepisami dekretu, nawet, jeśli urządzenie to nie jest ściśle według wzoru.

Powyższe złagodzenie nie zezwala jednak na poruszanie się bez nalepek po terytorium Francji po 01.01.2021, a jedynie na odstępstwa związane z wydrukiem nalepek niezgodnie z zamieszczonym wzorem i wytycznymi.


Dokumenty źródłoweJeżeli masz pytania dotyczące technicznych aspektów produkowanych przez nas naklejek i magnesów, terminów realizacji zamówień i wysyłek, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta